Det ligger mange fiskevann nært Båtsfjord Brygge. Ordovannet, Pervannet, Storvannet, Djupvannet, Gednjevannet, Blindvannet, Steinfjellvannet. Alle vannene ligger nært Båtsfjord Brygge. De fleste vannene er lett tilgjengelig. Her kan man fiske både etter ørret og røye. For å fiske i vannene må man ha statskort. Dette kan dere få mere informasjon på Båtsfjord Brygge eller på denne nettsiden: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

BOOK NÅ
Designed by Horn Digital Media 2018