Beskrivelse

Description

Utvilsomt den mest eksklusive destinasjonenNorge kan by på. Her er lista over eksklusive fuglearter lenger enn noe annetsted i Norge, og antallet fugl både sommer og vinter er ganske enkelt utrolig.

Varanger er utvilsomt den mest eksklusive destinasjonen Norgekan by på. Her er lista over eksklusive fuglearter lenger enn noe annet sted i Norge,og antallet fugl både sommer og vinter er ganske enkelt utrolig.

Med unntak av perioden 15. november - 1. februar, når mørketidagjør fuglekikking vanskelig, er Varanger verdt å besøke året rundt. I mars ogapril er dagene lange og lyset fantastisk - hvilket gjør det til den perfektefotodestinasjon. Gulnebblom, polarmåke, havelle, stellerand ogpraktærfugl er tallrike og vel verdt å spandere ei uke på i disseomgivelsene. Standfugler som polarsisik, jaktfalk, lappmeis, lirype og fjellrype ersom ellers av året mulige også nå.

Fjellvåk
‍Fjellvåk
Småspove
‍Småspove
Brushane
‍Brushane

Mot slutten av april øker trekkaktiviteten til havs, og framidten av april til rundt 20. mai trekker store antall gulnebblom,polarjo og andre sjøfugler forbi trekksteder som Nesseby, Hamningberg ogKjølnes Fyr ved Berlevåg. På gode dager kan over en halv million sjøfuglerpassere trekklokalitetene. Krykkje og havhest utgjør majoriteten, mentusener av alkefugler trekker også forbi daglig - polarlomvieninkludert.

Mai er en hektisk måned, og i løpet av de siste fjorten dagene imåneden eksploderer det i Varanger. Brushane spiller heftig på sinefaste leiker, svømmesnipene samler seg i små innsjøer før defortsetter turen mot hekkeplassene på tundraen og polarsniper itusentall raster langs strendene. De fleste praktærfuglene har forlattVaranger, men det er fortsatt større flokker med stellerand i havnene her.

I løpet av den første uka i juni er samtlige fuglearter, medunntak avlappsangeren, på plass og sangaktiviteten er på sitt høyeste.Lappiplerke og lappspurv dominererspurvefuglefaunaen sammen med blåstrupe og gulerle. I gode gnagerårer fjellvåk, fjelljo ogjordugle meget vanlige hekkefugler,mens  disse artene kan være tilnærmet lik fraværende i år hvor gnagerne erborte.På de høyeste toppene hekker fjellerke og boltit. Langs strender ogelveutløp ertemmincksnipa vanlig.

Slutten av juni er den beste tida for å finne rariteter iVaranger. Lista er vanvittig lang, og inneholder blant annet ekstremitetersomstorskrikørn, hvitvingelerke, dvergspove, spisshalesnipe, styltesnipe,sandsnipe, rødbrystlo, amerikasandlo, tøyleterne, lattermåke, rosenmåke,brilleærfugl og kapp verde petrell.

Hekkesesongen avsluttes i begynnelsen av august, og i løpet avførste halvdel av denne måneden tømmes tundraen raskt for fugl. I fjæreområdeneer det derimot et yrende liv, med titusener av vadefugler iperioder. Dvergsnipe og myrsnipe er de dominerende artene, mensamtlige av de arktiske vadefuglene finnes i mindre antall. Vadertrekket varertil ut i september.August er også ei fin tid for havsfugler på returtrekk, ogdet er nå man kan forvente arter somhavlire, havsvale,stormsvale, polarsvømmesnipe og en og annen sabinemåke iVarangerfjorden.

I løpet av oktober ankommer overvintrerne Varangerfjorden.Tusener av praktærfugl, stellerand og havelle fyller fjorden. Gulnebblommer erogså lettere å finne i vinterhalvåret enn midtsommers.

Fuglearter

storlom (5-10), smålom (1-12), gulnebblom (11-5), toppskarv(1-12), sangsvane (4-10), sædgås (4-8), sjøorre (1-12), svartand (1-12),havelle (1-12), praktærfugl (1-12), stellerand (1-12), havørn (1-12), kongeørn(1-12), fjellvåk (5-8), jaktfalk (1-12), lirype (1-12), fjellrype (1-12),boltit (5-8), fjæreplytt (1-12), temmincksnipe (5-9), fjellmyrløper (5-8),dvergsnipe (5-9), sotsnipe (5-8), lappspove (5-10), svømmesnipe (5-8),kvartbekkasin (5-8), grønnstilk (5-8), brushane (5-10), fjelljo (5-9), tyvjo(5-10), krykkje (1-12), grønlandsmåke (11-4), polarmåke (1-12), rødnebbterne(5-9), alke (1-12), lomvi (1-12), polarlomvi (1-12), lunde (1-12), teist(1-12), jordugle (1-12), snøugle (1-12), fjellerke (5-9), gulerle (5-9),lappiplerke (5-8), fossekall (1-12), blåstrupe (5-9), ringtrost (5-9),lappsanger (6-7), lappmeis (1-12), polarsisik (1-12), lappspurv (5-9), snøspurv(5-11)

White-billed Diver
White-billed Diver
King Eider
King Eider
‍Steller`s Eider
‍Steller`s Eider

Aktiviteter

Det er nok å gjøre i Varanger - både for fuglekikkere ogfotografer. Her er noen tips:

 1. Midten av april - sent juli: Ta båt til fuglefjelletHornøya. Her hekker blant annet toppskarv, lunde, alke, lomvi og ikke minst deneksklusive polarlomvien. Gråmåke, svartbak og skjærpiplerke er også lettefotomotiver her ute. Er du fotoentusiast kan du trygt beregne to-tre dager her.Båten går fra havna i Vardø.
 2. Tidlig april - august: Krykkjekolonien på Ekkerøy er enutømmelig kilde til fotomotiver. Bruk en, to eller tre dager her ute for åperfeksjonere krykkjebildene dine.
 3. Mars - Mai: Varangerfjordens juveler, praktærfugl ogstellerand, er på sitt mest fotogene og lyset om våren er fantastisk. Mangesetter av en uke på denne tida til å fotografere Varangerfjordens overvintrendefugler. Vi anbefaler det på det sterkeste. Vårt selvguidingssystem hjelper degå finne fuglene. En enda mer effektiv måte å fotografere disse praktfulle fuglenepå er å møte dem med båt. Kontakt oss for bestilling av guidet båttur medfotografering av stellerand og praktærfugl som tema.
 4. Mars - Mai: Fjærene i Varangerfjorden er fulle avfjæreplytt. Sett av en dag til å fotografere disse fuglene!
 5. 15. - 25. mai: Polarsniper ankommer Varangerfjorden ihundrevis. Flokkene er fantastiske fotomotiver.
 6. Hele året: Bruk vårt selvguidingssystem, og finn dinedrømmefugler!
 7. Juni - juli: Fotografer svømmesniper - over hundrefugler samles på spesielle lokaliteter. Vårt selvguidingssystem hjelper deg åfinne de beste lokalitetene.
 8. Juni: Fotografer brushaneleik. Vårt selvguidingssystemhjelper deg å finne de beste lokalitetene.
 9. August: Vadertrekket er på sitt beste, og tusener rasteri Varangerfjorden. Bruk en uke på å perfeksjonere dine vaderbilder, eller letetter sjeldne amerikanere i myrsnipeflokkene. Vårt selvguidingssystem hjelperdeg å finne de beste lokalitetene.
 10. August: Millioner av sjøfugler forlater sinehekkeplasser. Observer fenomenet fra Hamningberg. Vårt selvguidingssystem viserdeg stedet.
BestillBook

Bestill aktivitet

Book activity

BookTa kontakt!BestillBook
Departure
Duration
Season
Starting point
Included
Group size
Good to know
Price
Avgang
Varighet
Sesong
Starter ved
Inkludert
Gruppestørrelse
Kjekt å vite
Pris

Bestill et rom

Book a room

Beskrivelse

Description

Utvilsomt den mest eksklusive destinasjonenNorge kan by på. Her er lista over eksklusive fuglearter lenger enn noe annetsted i Norge, og antallet fugl både sommer og vinter er ganske enkelt utrolig.

Varanger er utvilsomt den mest eksklusive destinasjonen Norgekan by på. Her er lista over eksklusive fuglearter lenger enn noe annet sted i Norge,og antallet fugl både sommer og vinter er ganske enkelt utrolig.

Med unntak av perioden 15. november - 1. februar, når mørketidagjør fuglekikking vanskelig, er Varanger verdt å besøke året rundt. I mars ogapril er dagene lange og lyset fantastisk - hvilket gjør det til den perfektefotodestinasjon. Gulnebblom, polarmåke, havelle, stellerand ogpraktærfugl er tallrike og vel verdt å spandere ei uke på i disseomgivelsene. Standfugler som polarsisik, jaktfalk, lappmeis, lirype og fjellrype ersom ellers av året mulige også nå.

Fjellvåk
‍Fjellvåk
Småspove
‍Småspove
Brushane
‍Brushane

Mot slutten av april øker trekkaktiviteten til havs, og framidten av april til rundt 20. mai trekker store antall gulnebblom,polarjo og andre sjøfugler forbi trekksteder som Nesseby, Hamningberg ogKjølnes Fyr ved Berlevåg. På gode dager kan over en halv million sjøfuglerpassere trekklokalitetene. Krykkje og havhest utgjør majoriteten, mentusener av alkefugler trekker også forbi daglig - polarlomvieninkludert.

Mai er en hektisk måned, og i løpet av de siste fjorten dagene imåneden eksploderer det i Varanger. Brushane spiller heftig på sinefaste leiker, svømmesnipene samler seg i små innsjøer før defortsetter turen mot hekkeplassene på tundraen og polarsniper itusentall raster langs strendene. De fleste praktærfuglene har forlattVaranger, men det er fortsatt større flokker med stellerand i havnene her.

I løpet av den første uka i juni er samtlige fuglearter, medunntak avlappsangeren, på plass og sangaktiviteten er på sitt høyeste.Lappiplerke og lappspurv dominererspurvefuglefaunaen sammen med blåstrupe og gulerle. I gode gnagerårer fjellvåk, fjelljo ogjordugle meget vanlige hekkefugler,mens  disse artene kan være tilnærmet lik fraværende i år hvor gnagerne erborte.På de høyeste toppene hekker fjellerke og boltit. Langs strender ogelveutløp ertemmincksnipa vanlig.

Slutten av juni er den beste tida for å finne rariteter iVaranger. Lista er vanvittig lang, og inneholder blant annet ekstremitetersomstorskrikørn, hvitvingelerke, dvergspove, spisshalesnipe, styltesnipe,sandsnipe, rødbrystlo, amerikasandlo, tøyleterne, lattermåke, rosenmåke,brilleærfugl og kapp verde petrell.

Hekkesesongen avsluttes i begynnelsen av august, og i løpet avførste halvdel av denne måneden tømmes tundraen raskt for fugl. I fjæreområdeneer det derimot et yrende liv, med titusener av vadefugler iperioder. Dvergsnipe og myrsnipe er de dominerende artene, mensamtlige av de arktiske vadefuglene finnes i mindre antall. Vadertrekket varertil ut i september.August er også ei fin tid for havsfugler på returtrekk, ogdet er nå man kan forvente arter somhavlire, havsvale,stormsvale, polarsvømmesnipe og en og annen sabinemåke iVarangerfjorden.

I løpet av oktober ankommer overvintrerne Varangerfjorden.Tusener av praktærfugl, stellerand og havelle fyller fjorden. Gulnebblommer erogså lettere å finne i vinterhalvåret enn midtsommers.

Fuglearter

storlom (5-10), smålom (1-12), gulnebblom (11-5), toppskarv(1-12), sangsvane (4-10), sædgås (4-8), sjøorre (1-12), svartand (1-12),havelle (1-12), praktærfugl (1-12), stellerand (1-12), havørn (1-12), kongeørn(1-12), fjellvåk (5-8), jaktfalk (1-12), lirype (1-12), fjellrype (1-12),boltit (5-8), fjæreplytt (1-12), temmincksnipe (5-9), fjellmyrløper (5-8),dvergsnipe (5-9), sotsnipe (5-8), lappspove (5-10), svømmesnipe (5-8),kvartbekkasin (5-8), grønnstilk (5-8), brushane (5-10), fjelljo (5-9), tyvjo(5-10), krykkje (1-12), grønlandsmåke (11-4), polarmåke (1-12), rødnebbterne(5-9), alke (1-12), lomvi (1-12), polarlomvi (1-12), lunde (1-12), teist(1-12), jordugle (1-12), snøugle (1-12), fjellerke (5-9), gulerle (5-9),lappiplerke (5-8), fossekall (1-12), blåstrupe (5-9), ringtrost (5-9),lappsanger (6-7), lappmeis (1-12), polarsisik (1-12), lappspurv (5-9), snøspurv(5-11)

White-billed Diver
White-billed Diver
King Eider
King Eider
‍Steller`s Eider
‍Steller`s Eider

Aktiviteter

Det er nok å gjøre i Varanger - både for fuglekikkere ogfotografer. Her er noen tips:

 1. Midten av april - sent juli: Ta båt til fuglefjelletHornøya. Her hekker blant annet toppskarv, lunde, alke, lomvi og ikke minst deneksklusive polarlomvien. Gråmåke, svartbak og skjærpiplerke er også lettefotomotiver her ute. Er du fotoentusiast kan du trygt beregne to-tre dager her.Båten går fra havna i Vardø.
 2. Tidlig april - august: Krykkjekolonien på Ekkerøy er enutømmelig kilde til fotomotiver. Bruk en, to eller tre dager her ute for åperfeksjonere krykkjebildene dine.
 3. Mars - Mai: Varangerfjordens juveler, praktærfugl ogstellerand, er på sitt mest fotogene og lyset om våren er fantastisk. Mangesetter av en uke på denne tida til å fotografere Varangerfjordens overvintrendefugler. Vi anbefaler det på det sterkeste. Vårt selvguidingssystem hjelper degå finne fuglene. En enda mer effektiv måte å fotografere disse praktfulle fuglenepå er å møte dem med båt. Kontakt oss for bestilling av guidet båttur medfotografering av stellerand og praktærfugl som tema.
 4. Mars - Mai: Fjærene i Varangerfjorden er fulle avfjæreplytt. Sett av en dag til å fotografere disse fuglene!
 5. 15. - 25. mai: Polarsniper ankommer Varangerfjorden ihundrevis. Flokkene er fantastiske fotomotiver.
 6. Hele året: Bruk vårt selvguidingssystem, og finn dinedrømmefugler!
 7. Juni - juli: Fotografer svømmesniper - over hundrefugler samles på spesielle lokaliteter. Vårt selvguidingssystem hjelper deg åfinne de beste lokalitetene.
 8. Juni: Fotografer brushaneleik. Vårt selvguidingssystemhjelper deg å finne de beste lokalitetene.
 9. August: Vadertrekket er på sitt beste, og tusener rasteri Varangerfjorden. Bruk en uke på å perfeksjonere dine vaderbilder, eller letetter sjeldne amerikanere i myrsnipeflokkene. Vårt selvguidingssystem hjelperdeg å finne de beste lokalitetene.
 10. August: Millioner av sjøfugler forlater sinehekkeplasser. Observer fenomenet fra Hamningberg. Vårt selvguidingssystem viserdeg stedet.
No items found.