Utvilsomt den mest eksklusive destinasjonen Norge kan by på. Her er lista over eksklusive fuglearter lenger enn noe annet sted i Norge, og antallet fugl både sommer og vinter er ganske enkelt utrolig.

Varanger er utvilsomt den mest eksklusive destinasjonen Norge kan by på. Her er lista over eksklusive fuglearter lenger enn noe annet sted i Norge, og antallet fugl både sommer og vinter er ganske enkelt utrolig.

Med unntak av perioden 15. november - 1. februar, når mørketida gjør fuglekikking vanskelig, er Varanger verdt å besøke året rundt. I mars og april er dagene lange og lyset fantastisk - hvilket gjør det til den perfekte fotodestinasjon. Gulnebblom, polarmåke, havelle, stellerand og praktærfugl er tallrike og vel verdt å spandere ei uke på i disse omgivelsene. Standfugler som polarsisik, jaktfalk, lappmeis, lirype og fjellrype er som ellers av året mulige også nå.

Fjellvåk
‍Fjellvåk
Småspove
‍Småspove
Brushane
‍Brushane

Mot slutten av april øker trekkaktiviteten til havs, og fra midten av april til rundt 20. mai trekker store antall gulnebblom, polarjo og andre sjøfugler forbi trekksteder som Nesseby, Hamningberg og Kjølnes Fyr ved Berlevåg. På gode dager kan over en halv million sjøfugler passere trekklokalitetene. Krykkje og havhest utgjør majoriteten, men tusener av alkefugler trekker også forbi daglig - polarlomvieninkludert.

Mai er en hektisk måned, og i løpet av de siste fjorten dagene i måneden eksploderer det i Varanger. Brushane spiller heftig på sine faste leiker, svømmesnipene samler seg i små innsjøer før de fortsetter turen mot hekkeplassene på tundraen og polarsniper i tusentall raster langs strendene. De fleste praktærfuglene har forlatt Varanger, men det er fortsatt større flokker med stellerand i havnene her.

I løpet av den første uka i juni er samtlige fuglearter, med unntak avlappsangeren, på plass og sangaktiviteten er på sitt høyeste.Lappiplerke og lappspurv dominerer spurvefuglefaunaen sammen med blåstrupe og gulerle. I gode gnagerår er fjellvåk, fjelljo ogjordugle meget vanlige hekkefugler, mens  disse artene kan være tilnærmet lik fraværende i år hvor gnagerne er borte.På de høyeste toppene hekker fjellerke og boltit. Langs strender og elveutløp ertemmincksnipa vanlig.

Slutten av juni er den beste tida for å finne rariteter i Varanger. Lista er vanvittig lang, og inneholder blant annet ekstremiteter somstorskrikørn, hvitvingelerke, dvergspove, spisshalesnipe, styltesnipe, sandsnipe, rødbrystlo, amerikasandlo, tøyleterne, lattermåke, rosenmåke, brilleærfugl og kapp verde petrell.

Hekkesesongen avsluttes i begynnelsen av august, og i løpet av første halvdel av denne måneden tømmes tundraen raskt for fugl. I fjæreområdene er det derimot et yrende liv, med titusener av vadefugler i perioder. Dvergsnipe og myrsnipe er de dominerende artene, men samtlige av de arktiske vadefuglene finnes i mindre antall. Vadertrekket varer til ut i september.August er også ei fin tid for havsfugler på returtrekk, og det er nå man kan forvente arter somhavlire, havsvale, stormsvale, polarsvømmesnipe og en og annen sabinemåke i Varangerfjorden.

I løpet av oktober ankommer overvintrerne Varangerfjorden. Tusener av praktærfugl, stellerand og havelle fyller fjorden. Gulnebblommer er også lettere å finne i vinterhalvåret enn midtsommers.

Fuglearter

storlom (5-10), smålom (1-12), gulnebblom (11-5), toppskarv (1-12), sangsvane (4-10), sædgås (4-8), sjøorre (1-12), svartand (1-12), havelle (1-12), praktærfugl (1-12), stellerand (1-12), havørn (1-12), kongeørn (1-12), fjellvåk (5-8), jaktfalk (1-12), lirype (1-12), fjellrype (1-12), boltit (5-8), fjæreplytt (1-12), temmincksnipe (5-9), fjellmyrløper (5-8), dvergsnipe (5-9), sotsnipe (5-8), lappspove (5-10), svømmesnipe (5-8), kvartbekkasin (5-8), grønnstilk (5-8), brushane (5-10), fjelljo (5-9), tyvjo (5-10), krykkje (1-12), grønlandsmåke (11-4), polarmåke (1-12), rødnebbterne (5-9), alke (1-12), lomvi (1-12), polarlomvi (1-12), lunde (1-12), teist (1-12), jordugle (1-12), snøugle (1-12), fjellerke (5-9), gulerle (5-9), lappiplerke (5-8), fossekall (1-12), blåstrupe (5-9), ringtrost (5-9), lappsanger (6-7), lappmeis (1-12), polarsisik (1-12), lappspurv (5-9), snøspurv (5-11)

White-billed Diver
White-billed Diver
King Eider
King Eider
‍Steller`s Eider
‍Steller`s Eider

Aktiviteter

Det er nok å gjøre i Varanger - både for fuglekikkere og fotografer. Her er noen tips:

  1. Midten av april - sent juli: Ta båt til fuglefjellet Hornøya. Her hekker blant annet toppskarv, lunde, alke, lomvi og ikke minst den eksklusive polarlomvien. Gråmåke, svartbak og skjærpiplerke er også lette fotomotiver her ute. Er du fotoentusiast kan du trygt beregne to-tre dager her. Båten går fra havna i Vardø.
  2. Tidlig april - august: Krykkjekolonien på Ekkerøy er en utømmelig kilde til fotomotiver. Bruk en, to eller tre dager her ute for å perfeksjonere krykkjebildene dine.
  3. Mars - Mai: Varangerfjordens juveler, praktærfugl og stellerand, er på sitt mest fotogene og lyset om våren er fantastisk. Mange setter av en uke på denne tida til å fotografere Varangerfjordens overvintrende fugler. Vi anbefaler det på det sterkeste. Vårt selvguidingssystem hjelper deg å finne fuglene. En enda mer effektiv måte å fotografere disse praktfulle fuglene på er å møte dem med båt. Kontakt oss for bestilling av guidet båttur med fotografering av stellerand og praktærfugl som tema.
  4. Mars - Mai: Fjærene i Varangerfjorden er fulle av fjæreplytt. Sett av en dag til å fotografere disse fuglene!
  5. 15. - 25. mai: Polarsniper ankommer Varangerfjorden i hundrevis. Flokkene er fantastiske fotomotiver.
  6. Hele året: Bruk vårt selvguidingssystem, og finn dine drømmefugler!
  7. Juni - juli: Fotografer svømmesniper - over hundre fugler samles på spesielle lokaliteter. Vårt selvguidingssystem hjelper deg å finne de beste lokalitetene.
  8. Juni: Fotografer brushaneleik. Vårt selvguidingssystem hjelper deg å finne de beste lokalitetene.
  9. August: Vadertrekket er på sitt beste, og tusener raster i Varangerfjorden. Bruk en uke på å perfeksjonere dine vaderbilder, eller let etter sjeldne amerikanere i myrsnipeflokkene. Vårt selvguidingssystem hjelper deg å finne de beste lokalitetene.
  10. August: Millioner av sjøfugler forlater sine hekkeplasser. Observer fenomenet fra Hamningberg. Vårt selvguidingssystem viser deg stedet.
BOOK NÅ
Designed by Horn Digital Media 2018