Båtsfjord Brygge er et komplett anlegg for sportsfiskere og andre som vil oppleve Finnmarkskysten. Barentshavet med Austhavet ligger rett ut for anlegget og byr på flotte fiskeplasser. Her er det kort vei til fiske etter torsk, kveite, uer, hyse og mange andre arter. Båtsfjord er Norges største fiskerihavn og havna yrer av liv. Norske og Russiske fiskebåter dominerer havna.

  • Båtsfjord er Norges største fiskevær og Nordens største fiskerihavn
  • Her kan du Havfiske etter torsk, kveite, hyse, uer m.m
  • Vi har fryserom for fangst

Det er kort vei ut til fiskeplassene fra Båtsfjord Brygge. Inne i Båtsfjorden er det mange grunner og kanter ned mot dypere vann. Skarberggrunnen ytterst i Båtsfjorden mot øst er en av de mest kjente. Torsk og sei er noen av de fiskeslagene som står her. Det samme videre østover mot Makkaur med grunner og bratte kanter ned mot dypet, som Storgrunnsbakken og Korsnesbakken. For å komme til virkelig dypt vann må en noe lengre ut og da er uerplassene innen rekkevidde. En god plass for kveite er Makkaur-Sandfjorden. På sandgrunnene her med dybder mellom 10 og 25 meter har kveita sine favorittplasser. Vest for Båtsfjorden ligger Kongsfjorden, også med mange gode fiskeplasser. Uværet kan komme fort her så følg med på værmeldingen og eller observer været når du er ute. Gå til land så snart det blåser opp. Bølgehøyden blir fort stor her.

Artikkel fra magasinet Cesky Rybar.

Artikkel fra Havfiskeguiden "Dag 1", "Dag 2", "Dag 3" og "Dag 4".

BOOK NÅ
Designed by Horn Digital Media 2018