Båtsfjord Brygge har fast musikkarrangementer 1 – 2 ganger i måneden. I
tillegg arrangerer vi Quiz en torsdag i måneden.


Vi har arrangementet «Åpen mikrofon» siste onsdag i måneden. Dette
arrangementet oppfordrer folk til å fremføre sanger, dikt, vitser, skuespill
eller hva som måtte være naturlig å fremføre fra en scene.

Båtsfjord Brygge er sterkt delaktig i arrangementet «Vinterlyd». Dette
er et arrangement som i tar sikte på å få amatører og profesjonelle artister
til å øve og framføre ting i lag.

Vi arrangerer dart turneringer, sender fotballkamper på storskjerm og
engasjerer kompetente folk til holde vin / øl kurs.

BOOK NÅ
Designed by Horn Digital Media 2018