Syltefjordelva renner 15 km øst for Båtsfjord Brygger – kun en liten halvtimes biltur. Elvas fiskestrekning er ca. 35 km, og har sitt utspring i vannet Ordo (250 m.o.h.) som ligger midt inne på Varangervidda. Utløpselva fra Ordo kalles derfor for Ordojohka (samisk navn) frem til samløpet med Skogåselva. Fra samløpet og ut til sjøen, heter vassdraget Vesterelva, men elva omtales i sin helhet kun for Syltefjordelva Laksefiske i vassdraget har tatt seg betraktelig opp de siste åra, og de foregående sesongene har vært eksemplariske med en årlig fangststatistikk på 5-6 tonn – noe som er meget bra til en så liten elv å være. Hovedandelen av laksen som fanges er små- og mellomlaks med et godt innslag av storlaks. Lakseoppgangen starter som regel i midten av juni, men det er først utover i juli det blir skikkelig trafikk av laks i elva.  Syltefjordelva byr på det som kan karakteriseres som villmarksfiske , men samtidig er elva lett tilgjengelig med bil og utallige stier, noe som er en fordel siden de mest attraktive laksehølene er å finne i elvas øvre to tredeler. Her preges bunnforholdene av grov stein, sand og grus som gir mange spennende stamplasser.

Fiskekort kan kjøpes direkte av vertskapet på Båtsfjord Brygge, her vil du også kunne desinfisere ditt private fiskeutstyr, noe som må gjøres fiske tiltar.  Ta kontakt med oss for priser på fiskekort samt informasjon om fiskeregler. Det er ingen begrensning på antall fiskekort pr døgn, og fiskekortet gjelder for hele elva med noen unntak i nedre del av elva. Her finnes det noen få strekinger som ikke er åpent for allment fiske, men disse er godt merket/skiltet i terrenget, vi ber alle fiskere å respektere det og ikke fiske innenfor merkede områder.

BOOK NÅ
Designed by Horn Digital Media 2018