Beskrivelse

Description

Syltefjordelvarenner 15 km øst for Båtsfjord Brygger – kun en liten halvtimes biltur. Elvasfiskestrekning er ca. 35 km, og har sitt utspring i vannet Ordo (250 m.o.h.)som ligger midt inne på Varangervidda. Utløpselva fra Ordo kalles derfor forOrdojohka (samisk navn) frem til samløpet med Skogåselva. Fra samløpet og uttil sjøen, heter vassdraget Vesterelva, men elva omtales i sin helhet kun forSyltefjordelvaLaksefiskei vassdraget har tatt seg betraktelig opp de siste åra, og de foregående sesongenehar vært eksemplariske med en årlig fangststatistikk på 5-6 tonn – noe som ermeget bra til en så liten elv å være. Hovedandelen av laksen som fanges er små-og mellomlaks med et godt innslag av storlaks. Lakseoppgangen starter som regeli midten av juni, men det er først utover i juli det blir skikkelig trafikk avlaks i elva. Syltefjordelvabyr på det som kan karakteriseres som villmarksfiske , men samtidig er elvalett tilgjengelig med bil og utallige stier, noe som er en fordel siden de mestattraktive laksehølene er å finne i elvas øvre to tredeler. Her pregesbunnforholdene av grov stein, sand og grus som gir mange spennende stamplasser.

Fiskekort kan kjøpes direkte av vertskapetpå Båtsfjord Brygge, her vil du også kunne desinfisere ditt privatefiskeutstyr, noe som må gjøres fiske tiltar. Ta kontakt med oss for priser på fiskekort samt informasjon omfiskeregler. Det er ingen begrensning på antall fiskekort pr døgn, ogfiskekortet gjelder for hele elva med noen unntak i nedre del av elva. Herfinnes det noen få strekinger som ikke er åpent for allment fiske, men disse ergodt merket/skiltet i terrenget, vi ber alle fiskere å respektere det og ikkefiske innenfor merkede områder.

BestillBook

Bestill aktivitet

Book activity

BookTa kontakt!BestillBook
Departure
Duration
Season
Starting point
Included
Group size
Good to know
Price
Avgang
Varighet
Sesong
Starter ved
Inkludert
Gruppestørrelse
Kjekt å vite
Pris

Bestill et rom

Book a room

Beskrivelse

Description

Syltefjordelvarenner 15 km øst for Båtsfjord Brygger – kun en liten halvtimes biltur. Elvasfiskestrekning er ca. 35 km, og har sitt utspring i vannet Ordo (250 m.o.h.)som ligger midt inne på Varangervidda. Utløpselva fra Ordo kalles derfor forOrdojohka (samisk navn) frem til samløpet med Skogåselva. Fra samløpet og uttil sjøen, heter vassdraget Vesterelva, men elva omtales i sin helhet kun forSyltefjordelvaLaksefiskei vassdraget har tatt seg betraktelig opp de siste åra, og de foregående sesongenehar vært eksemplariske med en årlig fangststatistikk på 5-6 tonn – noe som ermeget bra til en så liten elv å være. Hovedandelen av laksen som fanges er små-og mellomlaks med et godt innslag av storlaks. Lakseoppgangen starter som regeli midten av juni, men det er først utover i juli det blir skikkelig trafikk avlaks i elva. Syltefjordelvabyr på det som kan karakteriseres som villmarksfiske , men samtidig er elvalett tilgjengelig med bil og utallige stier, noe som er en fordel siden de mestattraktive laksehølene er å finne i elvas øvre to tredeler. Her pregesbunnforholdene av grov stein, sand og grus som gir mange spennende stamplasser.

Fiskekort kan kjøpes direkte av vertskapetpå Båtsfjord Brygge, her vil du også kunne desinfisere ditt privatefiskeutstyr, noe som må gjøres fiske tiltar. Ta kontakt med oss for priser på fiskekort samt informasjon omfiskeregler. Det er ingen begrensning på antall fiskekort pr døgn, ogfiskekortet gjelder for hele elva med noen unntak i nedre del av elva. Herfinnes det noen få strekinger som ikke er åpent for allment fiske, men disse ergodt merket/skiltet i terrenget, vi ber alle fiskere å respektere det og ikkefiske innenfor merkede områder.

No items found.